Kokoonnumme
keskiviikkoisin
kello 18.00
Hotelli-Ravintola Uotissa
Keskustie 1,
19700 SYSMÄ

Tarkemmat tiedot ohjelma-sivulla

Service Above Self - Palvelu itsekkyyden edelle

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö.

Se perustettiin Chicagossa 23.2.1905 Paul Harrisin kokoonkutsumana. Perustajat ottivat ensimmäiseksi tehtäväkseen kotikaupunkinsa liikemoraalin parantamisen.

Jo 1910 toiminta-ajatus laajentui ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseksi, josta edelleen maailmanlaajuiseksi päämääräksi.

Rotary rantautui Eurooppaan 1911, kun Lontooseen perustettiin rotaryklubi. Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin 1.12.1926. Viroon Rotary tuotiin 1930. Viron rotaryklubit ovat vuodesta 2000 lähtien kuuluneet Suomen rotarypiiriin D 1420. Nykyään rotareita on yli 1,2 miljoonaa, noin 34 000 klubissa ja yli 200 maassa tai itsehallinto-alueella.

1.7.2016 Suomessa toimii 291 ja Virossa 18 rotaryklubia.Suomen klubeissa on noin 11 000 aktiivi- ja kunniajäsentä. Klubit kutsuvat jäsenikseen paikkakuntiensa hyvämaineisia ammatissa toimivia miehiä ja naisia. Säännölliset eri ammattien edustajien tapaamiset lisäävät ymmärrystä ammattiryhmien välillä. Samalla lisääntyvät mahdollisuudet yhteiskunnalliseen verkostoitumiseen ja oman henkisen pääoman kasvattamiseen.

Järjestönä Rotary on tullut tunnetuksi teoistaan. Erityisesti maailmanlaajuiset nuorisovaihto ja humanitaariset hankkeet ovat muokanneet Rotaryn myönteistä kuvaa. Rotaryn nuorisovaihtotoimintaan osallistuu vuosittain koko maailmassa n. 8000 nuorta ja Suomessa yli 200 nuorta. Rotary oli alkuun panevana voimana myös maailman terveysjärjestön WHO:n vuonna 1985 aloittamassa hankkeessa hävittää polio maailmasta. Tähän hankkeeseen Rotary on lahjoittanut ja kanavoinut yli 1,2 miljardia dollaria sekä runsaasti jäsentensä vapaaehtoistyötä. Poliotapausten määrä on vähentynyt 99 % vuodesta 1988 vuoteen 2016.

Rotary Internationalin vuonna 1917 perustaman Rotarysäätiön toiminta-ajatuksena on hyvien asioiden edistäminen. Varallisuudeltaan säätiö kuuluu maailman suurimpien joukkoon ja syksyllä 2016 se arvioitiin maailman parhaaksi säätiöksi. Polion vastaiseen työhön sijoitettavien varojen lisäksi Rotarysäätiö rahoittaa klubien kansainvälisiä ja kansallisia palveluprojekteja sekä opinto- ja humanitaarisia ohjelmia.

Otsikkona oleva Rotaryn tunnuslause tiivistyy toiminnassa viiteen palveluväylään: klubipalvelu, ammattipalvelu, yhteiskuntapalvelu, kansainvälinen palvelu ja nuorisopalvelu. Vuosien mittaan Suomen rotarypiirien ja klubien paikalliset palveluprojektit ovat lisääntyneet. Ne ovat osaltaan muokanneet Rotaryn julkista kuvaa.  

Suomen Rotary
Rotary nuorisovaihto
UOTINPÄIVIEN SAHTISALUUNA HEINÄKUUN VIIMEISENÄ LAUANTAINA 9.00 - 17.00. TERVETULOA!